GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 1:26 PM, лют. 4, 2020
Стрічка:
Пільги учасникам бойових дій – учасникам АТО

Законодавче врегулювання
Отримання статусу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

ВАЖЛИВО: Міністерству соціальної політики, Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції разом із заінтересованими органами виконавчої влади постановою наказано створити єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.

Статус учасника бойових дій надається двом категоріям осіб:

І. Військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення АТО.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій для них є: документи про безпосереднє залучення до АТО в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів АТО, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань шляхом безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, а саме витяги з:

- наказів,

- директив,

- розпоряджень,

- посвідчень про відрядження,

- журналів бойових дій,

- бойових донесень,

- дислокацій,

- книг нарядів,

- графіків несення служби,

- звітів, зведень, донесень,

- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

ІІ. Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення документи про безпосереднє залучення до АТО в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в АТО в районах її проведення, а саме витяги з:

- наказів,

- розпоряджень,

- посвідчень про відрядження,

- книг нарядів,

- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень,

- документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення визначаються Антитерористичним центром при СБУ.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (МК).

МК:

- розглядає документи, надіслані відомчими комісіями та керівниками підприємств, установ, організацій;

- заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів;

- в місячний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує відомчі комісії, керівників підприємств, установ, організацій та органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій встановлено статус учасника бойових дій.

Для надання статусу:

1. Командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісій довідки за формою згідно з додатком 1 та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

2. Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд МК або повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з для доопрацювання.

3. В свою чергу МК розглядає документи та протягом місяця приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісію.

4. Таку ж процедуру здійснюють і керівники підприємств, установ, організацій.

5. У разі відсутності дій керівництва/командування, особа може самостійно звернутися до таких комісій.

Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак особам, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також органами соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Пільги для учасників бойових дій – учасників АТО

Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них надаються НАСТУПНІ ПІЛЬГИ:

1) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

2) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата);

4) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

5) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

6) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

7) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

8) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

9) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

10) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

11) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

12) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом /Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік/;

14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва /Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України/;

15) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

16) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

17) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома /У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством/;

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Також Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 15.01.2015 р. було додатково включено частини 2-3 до ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

За громадянами України, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання більше ніж на один рік.

За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 24 від 31.01.2015 р. «Про особливості виплати винагород військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у відсотках місячного грошового забезпечення.

Розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії та повинен становити не менш як 3 тис. гривень на місяць. У разі коли військовослужбовець, особа рядового або начальницького складу, що брали безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду менше одного календарного місяця, розмір винагороди визначається пропорційно дням участі виходячи з її розміру, що становить не менш як 3 тис. гривень.

Винагорода військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва).

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам виплачуються додаткові винагороди за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.

Кредитні канікули для учасників АТО

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» статтю 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнено пунктом 15 такого змісту:

«Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються».

Отже, означені особи повинні сплачувати виключно «тіло» кредиту та в індивідуальному порядку можуть домовитись із банком про кредитні канікули. Для цього до банківської установи необхідно подати заяву, додавши до неї відповідні документи про проходження військової служби.

 

 

Додаток

Кутовий штамп

військової частини

(органу, підрозділу),

установи, закладу

ДОВІДКА

про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітетута територіальної цілісності України

Видана ______________________________________________________________________
(військове (спеціальне) звання,
_____________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по__________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенняі захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Українив районі/районах проведення антитерористичної операції

_____________________________________________________________________________.

Підстава: ____________________________________________________________________.

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

________________________________
(найменування посади, військове
(спеціальне) звання командира
(начальника) військової частини
(органу, підрозділу) чи іншого
керівника установи, закладу)

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

   

Довідка
У Центрах правової інформації та консультацій в Херсонській, Волинській, Харківській, Київській та Чернігівській областях надається безоплатна правова допомога військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їх родин. Консультації проводяться в рамках проекту «Підвищення рівня правового захисту військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей шляхом надання правової допомоги та здійснення моніторингів» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

3 коментарі

 • Ремінець Василь Васильович
  Ремінець Василь Васильович Середа, 21 грудня 2016, 20:01 Коментувати Поскаржитись

  Я учасник бойових дій, приватний підприемець, працюю сам без найнятих осію 1 група оподаткування (фіксований податок),написав заяву на відпустку та додаткову відпустку (дві неділлі згідно Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту" та Закону України "Про відпустки" Учасникам бойових дій.
  Але мені повідомили , що згідно Податкового Кодексу мені додаткова відпустка не положена бо я не найнятий працівник.
  Поясніть мені будь ласка!

 • Anna Martyniuk
  Anna Martyniuk Понеділок, 11 січня 2016, 17:38 Коментувати Поскаржитись

  Необхідно зафіксувати факт відмови та подати письмову скаргу. Звертайтеся за допомогою в складанні скарги до наших партнерів на Хмельниччині http://legalspace.org/index.php/ua/pronas/merezha-tsentriv-kontakti/itemlist/category/103-khmelnitskyoblast
  Також можете консультуватися за телефонами "гарячих ліній" http://legalspace.org/index.php/ua/napryamki/dopomoga-vijskovim
  Див. на сторінці ліворуч.
  З повагою, Анна Мартинюк
  координатор "Правового простору"

 • введіть своє імя ...Микола
  введіть своє імя ...Микола Неділя, 10 січня 2016, 22:13 Коментувати Поскаржитись

  Після передачі зобов'язань по забезпеченню пільг УБД до місцевих органів влади , зокрема права безкоштовного проїзду до інших населених пунктів дана пільга УБД не надається, зокрема у Хмельницькій обл. Підкажіть будьте ласкаві, як відстояти свої права. Дякую!

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.