GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вхід
Оновлено 12:54 PM, груд. 14, 2020
Стрічка:
Правила роботи з трудовими книжками

Всі, хто працює в громадській організації, мають бути належно оформленні та мати трудові книжки. Як правильно вести документацію, пов'язану з обігом трудових книжок, як їх заповнювати та які дані вносити, консультують фахівці благодійного фонду «ГОРЕНИЕ».

В діяльності неурядових організацій (як й в діяльності інших суб’єктів господарювання) важливим блоком виступають кадрові відносини із найманими працівниками. На всіх працівників, які мають трудові стосунки з організацією, та для яких це є основним місцем роботи, необхідно мати належним чином заповнені трудові книжки. До них заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди, відомості про переведення та звільнення працівників. Такі умови встановлює стаття 48 Кодексу України про працю.

Питання щодо виготовлення трудових книжок, їх зберігання та внесення записів, зокрема про прийняття, переведення та звільнення працівника, регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Відповідно до п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Зверніть увагу! На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Трудові книжки на фізичних осіб – підприємців, які надають послуги для організації, а також на осіб, які працюють по договору підряду, трудові книжки не ведуться.

Організація, в особі уповноваженої особи, яка відповідає за кадрове забезпечення (найчастіше всього, в невеликих організаціях це бухгалтер) зобов’язана придбавати і мати бланки трудових книжок (вкладишів до них) у кількості, достатній для забезпечення ними всіх працівників, на яких вона має вести трудові книжки, а також забезпечити ведення на підприємстві книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них.

Трудові книжки заповнюються у відповідних розділах українською та російською мовами.

Записи в трудової книжці повинні виконуватися акуратно, кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольорів, і завіряються печаткою. Можливе заповнення й чорнильною ручкою, але це досить непрактично, оскільки при попаданні вологи запис може розпливтись.

Якщо трудова книжка заповнюються вперше, то вона повинна бути оформлена не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу, але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу. Взагалі, у

відповідності до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, всі записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Тобто, якщо ви звільняєте людини у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору, то у відповідній записи ви маєте вказати, що особу звільнено саме з цієї причини, з посиланням на відповідний пункт законодавства.

Зверніть увагу! Всі записи про прийняття на роботу або переведення працівника на іншу обов’язково повинні відповідати Національному класифікаторові України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

При первинному оформленні трудової книжки, відомості про працівника записуються на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами) і дата народження вказуються на підставі паспорту або свідоцтва про народження. Після зазначення дати заповнення трудової книжки, працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей. Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставиться печатка підприємства (або печатка відділу кадрів), на якому вперше заповнювалася трудова книжка.

Запис про прийняття на роботу (призначення на посаду) вноситься у такому порядку:

* у графі 3 як заголовок записують повне найменування підприємства;

* у графі 1 нижче заголовка зазначають порядковий номер запису;

* у графі 2 вказують дату прийняття на роботу;

* у графі 3 записують назву посади (роботи) або професії відповідно до професійної назви роботи, зазначеної у КП, а також розряд (категорію) і назву структурного підрозділу (відділу, цеху тощо);

* у графі 4 зазначають номер і дату наказу (розпорядження).

Після записів про прийняття на роботу до розділу «Відомості про роботу» вносяться також записи про:

* переведення на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві;

* присвоєння нового кваліфікаційного розряду, класу, категорії.

До трудових книжок працівників у розділ "Відомості про нагородження" вносяться відомості про нагородження державними нагородами України та відзнаками України. У розділ "Відомості про заохочення" вносяться відомості про заохочення за успіхи у праці. До трудових книжок не заносяться премії, передбачені системою заробітної плати, або виплата яких носить регулярний характер.

Записи про звільнення вносяться до розділу «Відомості про роботу» відповідно до формулювань чинного законодавства з посиланням на пункт, статтю закону і мають бути засвідчені підписом відповідальної особи та печаткою підприємства. Формулювання можуть бути наприклад: «Звільнено за власним бажанням, стаття 38 КЗпП України», «Звільнено за прогул без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України».

У разі смерті працівника організації у розділ «Відомості про роботу» вноситься запис про припинення трудового договору (припиняється в останній день роботи) з посиланням на дату і номер відповідного наказу. Відповідний наказ видається на підставі Свідоцтва про смерть.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. Зверніть увагу! При

затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним.

У додатках зразки необхідних документів для ведення кадрової документації:

  1. Акт на списання
  2. Книга обліку – типова форма
  3. Книга реєстрації наказів по особовому складу
  4. Приклад оформлення трудової книжки

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.